Nieuwsbrief van de Parkse Gaard voorjaar 2022

Nieuwsbrief van de Parkse Gaard voorjaar 2022

?Nieuwsbrief

?08 Augustus 2023 

?De lente staat te beginnen, we komen (voorlopig?), weer los van Covid beperkingen. 

Deze nieuwsbrief gaat over het onzichtbare bos, de aangelegde rabatten en we hebben zelfs weer een agenda!!!

 

Hierbij hoort een nieuwe Nieuwsbrief in een nieuwe vorm, gemaakt met hulp van webmaster Carien.


?Het onzichtbare bos

De Parkse Gaard is een voedselbos, met bomen dus. Er staan rond de 200 stuks met de aanplant van deze winter erbij. Toch is een eerste reactie van bezoekers vaak ??waar is het bos??? Maar weinigen realiseren zich dat ze een groot, heel belangrijk deel van de nog jonge bomen niet eens zien. Dat bevindt zich ondergronds waar een belangrijk deel van het bomenleven zich afspeelt.

 

?De tekeningen van kleine kastanjeboompjes/struikjes laten zien dat het bos eigenlijk onder onze voeten ligt.  Ze maken deel uit van een prachtige verzameling minitieuze tekeningen van wortelstelsels dat op de site van de WUR te vinden is.

Bekijk het hier.

?Bomen staan een flink deel van hun door fotosythese gemaakte suikers af via de wortels om het bodemleven te voeden waar zij op hun beurt weer profijt van hebben. Micro-organismen als schimmels en bacterien scharen zich om de haarvaatjes van de boomwortels. Bomen en bodemleven voeden elkaar door een uitwisseling van suikers tegen mineralen. Op deze manier wordt koolstof (suikers bestaan uit koolstof) opgeslagen de bodem. Hoe communicatie tussen bomen verloopt ondergronds wordt steeds meer ontdekt. Het is daar een wondere wereld. 

 

Ook de wilde massa brandnetels, zuring enzovoort die zomers in De Parkse Gaard staat is geen teken van verwaarloosd onderhoud, maar draagt bij aan de bodemverbetering. Ook zij dragen bij voeden van het bodemleven met hun van suikers. Het bodemleven is van essentieel belang vor een vruchtbare grond. Het gebeurt allemaal onder je voeten en je ziet het niet. 


?Rabatten

?En plaatje van wat er zichtbaar veranderde in De Parkse Gaard deze winter: we legden rabatten aan. Het is een experiment op een deel waar de aanplant het al sinds het begin niet wil doen. Het water kan er slecht weg. We proberen het nu met aanplant op deze verhoogde ruggen (rabatten). De plantgaten zijn op de foto al gegraven. De zwarte bes, vlier, hazelnoot en herfstframboos staan er al.

?Agenda

?Zaterdag 2 april 

werk- en inloopochtend   9.30 ?? 12.30 uur

Zaterdag 19 maart 

werk- en inloopochtend   9.30 ?? 12.30 uur

Zaterdag 2 april 

werk- en inloopochtend   9.30 ?? 12.30 uur

Zaterdag 16 april 

werk- en inloopochtend   9.30 ?? 12.30 uur

Zondag 24 april 

bijentelactiviteiten  inclusief wandeling. Start op de Landerij, tocht over De Parkse Gaard en Santackergaard.  Zie voor verdere informatie binnenkort op website deparksegaard.nl en Landerijdepark.nl 

Zaterdag 30 april 

werk- en inloopochtend   9.30 ?? 12.30 uur


https://deparksegaard.nl | info@deparksegaard.nl | 0481 37 16 03