Achtergrond

De Parkse Gaard neemt de definitie van Stichting Voedselbosbouw Nederland als leidraad:

“Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Onderscheidende kenmerken van een voedselbos zijn: een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit.”

Als uitgangspunt geldt kortweg:

werken met de natuur in plaats tegen de natuur.

Dit houdt in, niet ieder jaar weer ploegen, inzaaien, bemesten, bespuiten, bewateren, wieden, vervolgens oogsten en daarmee de grond kaal de winter in laten gaan.

In een voedselbos worden de bomen, struiken en planten bewust gekozen en geplaatst om als geheel een ecosysteem te vormen dat zichzelf in stand houdt., net zoals een echt bos dat doet. Hierbij nemen we de bosrand als voorbeeld. Met een variatie aan begroeiing op verschillende hoogtes heeft dit als voordeel dat optimaal wordt gebruik gemaakt van het zonlicht per vierkante meter. Het levert per oppervlakte meer opbrengst op dan wanneer maar één laag ingevuld is met een gewas, zoals bij bijvoorbeeld een veld vol kolen. De variatie aan begroeiing brengt ook een grotere diversiteit aan planten en dieren met zich mee, en dat zien we graag!

Kenmerken

  • Met de natuur meewerken.
  • Biodiversiteit.
  • Geen eenjarigen maar vaste planten worden aangeplant in bewust gekozen samenhang,
  • Opbouw in lagen van Noord naar Zuid om optimaal gebruik te maken van zonlicht (fotosynthese).
  • Versterking van de natuur (meer insecten, vogels, kleine zoogdieren, etc).
  • Ontwikkeling van het bodemleven door niet in de grond te spitten/woelen. Evenals zo min mogelijk met zware voertuigen tussen de bomen te rijden, en daarmee veel gebruik maken van de vaste paden.
  • Verbetering waterbeheer: een betere absorptie van regenwater (sponswerking) bij hoosbuien en minder watertekort bij droge perioden.
  • Kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan.

Verder lezen, dat kan via de volgende links:

Stichting Voedselbosbouw

Permacultuur Nederland cursus

Permacultuur Nederland planten

Groen Kennisnet dossier voedselbossen

Akker naar bos