Organisatie en Doelen

 

Voedselbos De Parkse Gaard ligt tussen Elst en Arnhem-zuid [Schuytgraaf] in het 1700ha grote Park Lingezegen, in deelgebied De Park.

In februari/maart 2016 is het 1,5ha grote voedselbos door de Parkorganisatie aangelegd met het grootste deel van de beplanting. De komende jaren planten we nog meer vruchtdragende heesters en boompjes. Voordat op deze grond een voedselbos werd aangelegd was dit perceel een laag gelegen relatief nat weiland. Omdat fruitbomen niet te nat mogen staan is dit perceel bij de aanleg verhoogd met 30 tot 80cm kleigrond uit nieuw gegraven watergangen in De Park.

Het voedselbos wordt door een team van vrijwilligers beheerd. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Annet Venbrux, Erwin Roze (secretaris), Irene van der Huizen, Margreet Jellema (voorzitter) en Wim van Middelaar (penningmeester). 

 

De doelen van Stichting De Parkse Gaard zijn: 

 

  • Het ontwikkelen van een stabiel ecosysteem op basis van een planmatige aanplant van vaste planten, gebaseerd op kenmerken van een natuurlijk bos(rand)systeem.
  • Aan een zo breed mogelijk publiek laten zien hoe in een natuurlijk systeem met een grote biodiversiteit, zonder verstoring van natuurlijke processen, gezond voedsel verkregen kan worden. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van een gezonde bodem, die we niet bewerken, en het versterken van de biodiversiteit.
  • Laten zien hoe, dat bij deze vorm van landbouw, voedselproductie, versterking van de natuur en verminderen van de gevolgen van klimaatverandering samengaan.
  • We maken geen gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en gebruiken zo min mogelijk fossiele brandstoffen.
  • Educatie middels voornamelijk excursies, workshops, markten en een nieuwsbrief.