Sinds voorjaar 2016 beheren we, als groep vrijwilligers het anderhalve hectare grote  Voedselbos De Parkse Gaard in De Park, deelgebied van Park Lingezegen.
Het initiatief voor aanleg en beheer van een voedselbos ontstond vanuit de natuurwerkgroep Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. In januari 2019 is de Stichting De Parkse Gaard opgericht en gaan we zelfstandig verder.

We laten zien hoe we proberen om natuurontwikkeling en voedselproductie samen te laten gaan. Daarbij worden kenmerken van een natuurlijk bos, dat in staat is ‘op eigen kracht’ rijk en langdurig te groeien en te bloeien, toegepast op voedselgewassen. Daarom spelen dus vaste bomen en struiken en planten de hoofdrol in het voedselbos en niet eenjarige soorten. Op termijn ontstaat zo een stabiel natuurlijk systeem dat ziekteresistent genoeg is en gevarieerd en gezond voedsel voortbrengt.
Enkele belangrijke thema’s: gezonde bodem, vol bodemleven, die om dit te bereiken niet bewerkt wordt. Geen, of alleen als het onvermijdelijk is, gebruik van fossiele brandstof. Streven naar zoveel mogelijk biodiversiteit. Kringloop in stand houden.
Wij zijn begonnen, maar mensen die mee willen werken aan verder ontwikkeling zijn van harte welkom voor bijvoorbeeld:

  • het onderhoud
  • plannen maken voor doorontwikkeling
  • educatie opzetten en begeleiden
  • workshops en excursies geven
  • vermarkting van producten ontwikkelen
  • PR organiseren

Wil je als vrijwilliger met ons meewerken? Vertel ons wat je leuk vindt. Waar wil je jouw ervaring of kennis voor gebruiken? Misschien wil je jouw ervaring of kennis ontwikkelen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact met ons op