Lezing Dick Belgers, biodiversiteit- insecten

Park Lingezegen, vol leven
De vijf voedselbossen in De Park organiseren 2 juni in Elst een lezing over deze toenemende biodiversiteit. Dick Belgers vertelt over insecten, de onmisbare diertjes in het grote web van het leven.

Insecten spelen een onmisbare rol in het grote natuurlijk samenspel dat biodiversiteit is. Hun belang hierbij wordt steeds meer ingezien. Alle kleine beestjes doen er toe.

Dick Belgers is ecoloog en entomoloog bij de WUR in Wageningen Hij gaat in op het wel en wee van insecten in de breedste zin van het woord.
Nemen insecten in Nederland toe of af? Hoe gaan insecten met elkaar om. Heeft de klimaatopwarming invloed op (nieuwe soorten) insecten? En ook: zijn ze eigenlijk wel nuttig, wat is hun belang voor meer leven in Park Lingezegen?

Ook aan de monitoring die al enkele jaren door deskundige vrijwilligers in de voedselbossen wordt uitgevoerd, wordt korte aandacht besteed.

Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45u)

Plaats: Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661DA Elst.

Entreekosten: 5 euro, contant te betalen. incl koffie en thee.

Het onzichtbare bos

De Parkse Gaard is een voedselbos, met bomen dus. Er staan rond de 200 stuks met de aanplant van deze winter erbij. Toch is een eerste reactie van bezoekers vaak ‘waar is het bos?’ Maar weinigen realiseren zich dat ze een groot, heel belangrijk deel van de nog jonge bomen niet eens zien. Dat bevindt zich ondergronds waar een belangrijk deel van het bomenleven zich afspeelt.

tekening van kleine kastanjeboompjes / struikjes

De tekeningen van kleine kastanjeboompjes/struikjes laten zien dat het bos eigenlijk onder onze voeten ligt. Ze maken deel uit van een prachtige verzameling minitieuze tekeningen van wortelstelsels dat op de site van de WUR te vinden is.
Bekijk het hier.

Bomen staan een flink deel van hun door fotosythese gemaakte suikers af via de wortels om het bodemleven te voeden waar zij op hun beurt weer profijt van hebben. Micro-organismen als schimmels en bacterien scharen zich om de haarvaatjes van de boomwortels. Bomen en bodemleven voeden elkaar door een uitwisseling van suikers tegen mineralen. Op deze manier wordt koolstof (suikers bestaan uit koolstof) opgeslagen de bodem. Hoe communicatie tussen bomen verloopt ondergronds wordt steeds meer ontdekt. Het is daar een wondere wereld.

Ook de wilde massa brandnetels, zuring enzovoort die zomers in De Parkse Gaard staat is geen teken van verwaarloosd onderhoud, maar draagt bij aan de bodemverbetering. Ook zij dragen bij voeden van het bodemleven met hun van suikers. Het bodemleven is van essentieel belang voor een vruchtbare grond. Het gebeurt allemaal onder je voeten en je ziet het niet.

Rabatten

‍En plaatje van wat er zichtbaar veranderde in De Parkse Gaard deze winter: we legden rabatten aan. Het is een experiment op een deel waar de aanplant het al sinds het begin niet wil doen. Het water kan er slecht weg. We proberen het nu met aanplant op deze verhoogde ruggen (rabatten). De plantgaten zijn op de foto al gegraven. De zwarte bes, vlier, hazelnoot en herfstframboos staan er al.

Het water kan beter weg door de aanleg van rabatten (verhoogde ruggen).

Parkse kruidenazijn

Een goed gevuld potje kruidenazijn, tastbaar resultaat van de kruidenpluktocht met herboriste Paula van Lingen. Wanneer duidelijk wordt hoeveel planten geplukt en gegeten kunnen worden, dan is zo’n potje snel zo vol. Peen, weegbree, mosterd, knoopkruid om maar wat te noemen. Bloem en blad zijn bruikbaar. Deze rondleiding was zo snel volgeboekt dat er eind augustus, begin september een tweede gepland is. Die komt op de agenda te staan als datum duidelijk is.

Midwinter

Het bleek enorm druk te zijn in De Parkse Gaard toen het gesneeuwd had. Echt overal liepen de sporen heen. Een haas rent weg voor de wandelaar, over zijn hazenpaadje, maar heeft ongetwijfeld veel meer gezelschap. Achter de elzen grazen de moederschapen en binnen afzienbare tijd zullen daar de lammetjes rondspringen. Dan zijn we van midwinter doorgeschoven naar de vroege lente.