Planten in zonlicht

Weer een bestelling aan bomen en struiken in de grond gezet. Je kan je afvragen wanneer we door de bomen het bos niet meer zien. Antwoord: nooit. We houden het ‘bos’ zo open dat bomen, struiken en lage planten volop zonlicht vangen. Want het bladgroen in bomen en struiken heeft zonne-energie nodig om kooldioxide uit de lucht te halen en dit om te zetten in diverse koolstofverbindingen.
Waar zouden wij zijn zonder deze koolstofverbindingen? Antwoord: Nergens. Planten bouwen zichzelf op, maar wij dieren leven van wat de plantenwereld ons biedt. Eventueel met als tussenstap dat eerst andere dieren de planten eten voor wij hen eten. Fotosynthese daar gaat het om in het leven. Hoe meer zonlicht, hoe meer fotosynthese.
En dat planten kooldioxide uit de lucht halen, is dat even mooi meegenomen! Dat zit er toch te veel in. Dus planten die bomen en struiken, overal waar de zon schijnt!

Op jacht

Zo ziet dat er uit, een  jachtpartij in wind en regen. Acht bloeiende soorten gespot, waarvan vijf binnen de hagen van De Parkse Gaard. Binnenhaags waren het: klein kruiskruid, duizendblad, reukloze kamille, vogelmuur en boerenwormkruid, voor wie het precies wil weten. Erbuiten stonden ook madeliefje, straatgras en paardenbloem in bloei. We  zitten aardig op een lijn met wat algemeen gevonden wordt op de Floron plantenjacht. Afwachten hoe de jachtresultaten van dit jaar landelijk zullen zijn. 
Met de echte lokale jager hebben we gelukkig de afspraak dat hij niet in de voedselbossen jaagt. Dat hazen dit rustgebied weten te waarderen is ons duidelijk.plantenjacht 3-1-2020

Een bokje rijker

Een bokje er bij. Hazen rennen weg waar iemand heen loopt. Muizen laten overal hun gaatjes achter. Dat mollen nieuwe gangen graven, achter de insecten aan die warmere dieptes opzoeken, is duidelijk te zien. Maar een bokje, dat hadden we nog iet op De Parkse Gaard.
Tot Bert er een ongebruikt in zijn schuur zag staan. Die heeft nu en plekje bij ons.
Handig als hulp om de takken voor mulchen tot hanteerbare stukken te zagen. Fijn, een bokje er bij.

 

 

Plantenjacht

Een uur lang erop uit om bloeiende bloemen te zoeken, midden in de winter.  In en rond De Parkse Gaard speuren we ze op. De waarnemingen worden door gegeven aan de Floron dat een jaarlijks overzicht maakt van dewinterse bloei.
Na afloop wacht er bij de poel warme gluhwein en gloeiend druivensap.

Op 3 januari, van 14 -15 uur of zo lang de voorraad wein en sap strekt.
Verzamelen bij het hek van De Parkse Gaard, aan De Park, Elst. 
Opgeven op info@deparksegaard.nl

Als het nat weer is, zorg dan voor schoeisel en kleding die hier tegen kan.
Meer informatie: www.floron.nl/plantenjacht.

Belangstelling

Grote opkomst bij het eerste Groene Café in de Landerij laat zien hoeveel belangstelling er is voor voedselbossen in Park Lingezegen.

Landerij De Park  zette op 23 november de deuren van horecagelegenheid De Droom open voor iedereen geïnteresseerd in voedselbossen. Er moesten steeds meer stoelen aangesleept worden en nog bleven er mensen staan. Het onderwerp is hot, en de temperatuur binnen werd dat ook.

Louis Dolmans presenteerde welbespraakt zijn activiteiten in De Woerdt, zoals het beheer van Doornik natuurakkers en weidevogelgebieden, maar ook maakt hij een begin met voedselbossen. Daarvoor laat hij eerst in stukken bos de natuur zich ontwikkelen om er daarna voedselplanten in te zetten.

Precies de omgekeerde volgorde is bij de vijf voedselbossen in De Park toegepast. Beheerders van de Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard en Santackergaard gaven ook korte presentaties. Deze projecten zijn allemaal aangeplant op kale klei,  volgens een eigen gemaakte ontwerp.

Daar ontwikkelt natuurlijke biodiversiteit zich tegelijk met de bomen en struiken die de naam voedselbos gaan waarmaken. De nog prille ontwikkeling van de spontane vegetatie en het dierenleven wordt gezamenlijk in de peiling houden door middel van monitoring. Het tweede jaarverslag hier van is in de eerste maanden van 2020 te verwachten.Groen Café Landerij