Voedselboslunch

Lekker eten uit het voedelbos, dat geeft de inspiratie om ermee door te gaan. Een voedselbos goed is voor het milieu, biodiversiteit, gezondheid, samenwerking en noem op. maar ook voor de maag blijkt op een lunch meteen groep vrijwilligers van De Parkse Gaard.
De creatieve en enthousiaste cateraar Renate Buitenhuis maakte in haar Groene Keuken in Elst, een lunch van jewelste, grotendeels op basis van producten uit ons bos.
We dronken zwarte bessen-vlierbloesemlimonade opgefrist met prikwater.
We aten onder andere pompoensoep; de composthoop is een ideale plek voor pompoenplanten, met zadencrackers waar  allerlei lekkers mee te combineren was zoals tamme kastanjes, walnoten, stukjes vijg.
Custardvla met zoete stoofperen vergezeld van bessen, zoals olijfbes, vruchtmeidoornbes, honingbes en gele bes was het nagerecht.
De groentetaart bestond wel uit eenjarige gewassen, die ook in duurzame landbouw een plek kunnen hebben.

Je proeft het: een voedselbos is de moeite waard om aan te werken!

Plukken wat de natuur te bieden heeft

Herboriste Paula van Lingen begeleidt een tocht door het jonge voedselbos De Parkse Gaard waar in de welig tierende kruidlaag veel eetbare planten te vinden zijn, zoals smalle weegbree, hondsdraf, kleefkruid, brandnetel. Ter afronding maken we iets met de geplukte kruiden.

De paden zijn onverhard, bij regen goed schoeisel aan doen.

Opgeven via info@deparksegaard.nl, het aantal deelnemers is beperkt.

26 juni van 14.00 tot 15.30 u. Kosten 5€, contant te voldoen.

Oprichting Stichting De Parkse Gaard

Oprichting Stichting De Parkse Gaard, 21-01-2019

Het bestuur van de net opgerichte Stichting De Parkse Gaard lacht hier de lezer toe. Het voedselbos is een kleine drie jaar geleden gestart als onderdeel van de Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk, maar nu is het tijd om zelfstandig verder te gaan.
En dat doen, vlnr: Irene van der Huizen, Margreet Jellema (voorzitter), Erwin Roze (secretaris), Annet Venbrux, Wim van Middelaar (penningmeester).
En dat doen we samen met  de vrijwilligers die zich inzetten in het beheer.
We willen uitproberen wat er gebeurt als natuurontwikkeling en voedselproductie laten samengaan. En dit willen we graag laten zien aan wie belangstelling heeft.

NLDoet in vogelvlucht

Met een leuke ploeg mensen veel werk verzet:
Struiken in de haag geplant waar lege plekken ontstaan waren. Net zo de elzenrij aangevuld. Boswilgjes geplant langs de geul voor meer beschutting en vroege bloei voor insecten. Van beneden tot boven de wand dicht gevlochten van het natuurtoilet in wording. De wilgentwijgen daarvoor gesnoeid.
En dan ook nog de valkenkast omhoog gehesen!
Het allereerste klein hoefblad bloeide!

NLDoet, composttoilet, wand tot bovenaan toe dichtgevlochten. (daar staat het allereerste klein hoefblad van dit jaar)

composttoilet in allereerste fase

Elzenrij aanvullen op NLDoet

NLDoet, Gaten in gemengde haag aanvullen

NLDoet, valkenkast opgericht

NLDoet, wilg knotten

NLDoet lunch met warme soep

Nieuwe website!!!!

Wie dit leest en de Parkse Gaard site al langer bezoekt, die heeft het al gezien: We hebben een nieuwe website!!!!

De inhoud van de oude staat er op. Maar het uiterlijk is nieuw en ook hebben we nieuwe mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Carien heeft met veel geduldige, vakkundige ondersteuning ons in dit nieuwe jasje gekregen.  Ze runt haar website-ontwerpbedrijf met als motto ‘maak websites succesvol’.  Hartelijk bedankt Carien, ook alvast voor het toekomstig beheer.