Plukken wat de natuur te bieden heeft

Herboriste Paula van Lingen begeleidt een tocht door het jonge voedselbos De Parkse Gaard waar in de welig tierende kruidlaag veel eetbare planten te vinden zijn, zoals smalle weegbree, hondsdraf, kleefkruid, brandnetel. Ter afronding maken we iets met de geplukte kruiden.

De paden zijn onverhard, bij regen goed schoeisel aan doen.

Opgeven via info@deparksegaard.nl, het aantal deelnemers is beperkt.

26 juni van 14.00 tot 15.30 u. Kosten 5€, contant te voldoen.

Oprichting Stichting De Parkse Gaard

Oprichting Stichting De Parkse Gaard, 21-01-2019

Het bestuur van de net opgerichte Stichting De Parkse Gaard lacht hier de lezer toe. Het voedselbos is een kleine drie jaar geleden gestart als onderdeel van de Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk, maar nu is het tijd om zelfstandig verder te gaan.
En dat doen, vlnr: Irene van der Huizen, Margreet Jellema (voorzitter), Erwin Roze (secretaris), Annet Venbrux, Wim van Middelaar (penningmeester).
En dat doen we samen met  de vrijwilligers die zich inzetten in het beheer.
We willen uitproberen wat er gebeurt als natuurontwikkeling en voedselproductie laten samengaan. En dit willen we graag laten zien aan wie belangstelling heeft.

NLDoet in vogelvlucht

Met een leuke ploeg mensen veel werk verzet:
Struiken in de haag geplant waar lege plekken ontstaan waren. Net zo de elzenrij aangevuld. Boswilgjes geplant langs de geul voor meer beschutting en vroege bloei voor insecten. Van beneden tot boven de wand dicht gevlochten van het natuurtoilet in wording. De wilgentwijgen daarvoor gesnoeid.
En dan ook nog de valkenkast omhoog gehesen!
Het allereerste klein hoefblad bloeide!

NLDoet, composttoilet, wand tot bovenaan toe dichtgevlochten. (daar staat het allereerste klein hoefblad van dit jaar)

composttoilet in allereerste fase

Elzenrij aanvullen op NLDoet

NLDoet, Gaten in gemengde haag aanvullen

NLDoet, valkenkast opgericht

NLDoet, wilg knotten

NLDoet lunch met warme soep

Nieuwe website!!!!

Wie dit leest en de Parkse Gaard site al langer bezoekt, die heeft het al gezien: We hebben een nieuwe website!!!!

De inhoud van de oude staat er op. Maar het uiterlijk is nieuw en ook hebben we nieuwe mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Carien heeft met veel geduldige, vakkundige ondersteuning ons in dit nieuwe jasje gekregen.  Ze runt haar website-ontwerpbedrijf met als motto ‘maak websites succesvol’.  Hartelijk bedankt Carien, ook alvast voor het toekomstig beheer.

 

NLDoet

NLDoet is er voor iedereen een kans om eens vrijwilligerswerk te doen waar ze gewoonlijk niet aan toe komen. We hopen die dag weer op een leuke groep mensen die op NLDoet een ochtend lang hun handen uit de mouwen willen steken.

welk dier eet de kardoenwortel van bovenaf leeg?

We leggen rillen aan met hout uit naburige knotwilg, planten struiken, vullen de gaten in een haag, zetten een valkennest op een hoge paal, maken egelhotel. Hiermee maken we voor veel dieren aantrekkelijker om er te leven. We zijn blij met veel dieren in ons voedselbos, ze horen bij een stevig natuurlijk systeem.

Zaterdag 10 maart van 9.30-14 uur. Klik voor meer informatie op onze agenda