NLDoet in vogelvlucht

Met een leuke ploeg mensen veel werk verzet:
Struiken in de haag geplant waar lege plekken ontstaan waren. Net zo de elzenrij aangevuld. Boswilgjes geplant langs de geul voor meer beschutting en vroege bloei voor insecten. Van beneden tot boven de wand dicht gevlochten van het natuurtoilet in wording. De wilgentwijgen daarvoor gesnoeid.
En dan ook nog de valkenkast omhoog gehesen!
Het allereerste klein hoefblad bloeide!

NLDoet, composttoilet, wand tot bovenaan toe dichtgevlochten. (daar staat het allereerste klein hoefblad van dit jaar)
composttoilet in allereerste fase
Elzenrij aanvullen op NLDoet
NLDoet, Gaten in gemengde haag aanvullen
NLDoet, valkenkast opgericht
NLDoet, wilg knotten
NLDoet lunch met warme soep

NLDoet

NLDoet is er voor iedereen een kans om eens vrijwilligerswerk te doen waar ze gewoonlijk niet aan toe komen. We hopen die dag weer op een leuke groep mensen die op NLDoet een ochtend lang hun handen uit de mouwen willen steken.

welk dier eet de kardoenwortel van bovenaf leeg?

We leggen rillen aan met hout uit naburige knotwilg, planten struiken, vullen de gaten in een haag, zetten een valkennest op een hoge paal, maken egelhotel. Hiermee maken we voor veel dieren aantrekkelijker om er te leven. We zijn blij met veel dieren in ons voedselbos, ze horen bij een stevig natuurlijk systeem.

Zaterdag 10 maart van 9.30-14 uur. Klik voor meer informatie op onze agenda

NLDoet in de Parkse Gaard

NLDOet op 11 maart 2017. We kunnen helpende handen gebruiken voor allerlei werkzaamheden in De Parkse Gaard, van 10 tot 14 uur.

We gaan een frame maken om kiwibes tegenaan te laten klimmen en een opslagplaats voor hout om mee buiten te koken
en allerlei struiken planten, rode bessen, kiwibesen,rimpelrozen, gele kornoeljes enz.

en andere dingen die gedaan moeten worden om het tweede groeiseizoen van de Parkse Gaard goed in te gaan.

Een warme soep wordt bereid ter versterking van de werkenden.

Opgeven: nldoet.nl/klus/23283

NLDoet-dag in De Park

De allereerst planten zijn door de vrijwilligers van NLDoet in de grond gezet. Een belangrijk moment!
Een ploeg van een tiental ambtenaren van gemeente Overbetuwe en vrijwilligers van SOGN en Ecovrede gingen aan de slag in de nog kale kleivlakte. Vanaf dit voorjaar zullen er drie voedselbossen groeien, waaronder onze eigen Parkse Gaard.
Langs het terrein van de Ciderboomgaard van Jan Westerlaken plantten we een stuk van de gemengde haag. Bij het perceel van Ecovrede is een hek gezet, dat is nodig zolang de haag nog niet voldoende afscheiding biedt om honden uit de bossen te houden.
Het grote plantwerk wordt nu overgenomen door de aannemer, de firma Van de Bijl & Heierman.