Belangstelling


Grote opkomst bij het eerste Groene Café in de Landerij laat zien hoeveel belangstelling er is voor voedselbossen in Park Lingezegen.

Landerij De Park  zette op 23 november de deuren van horecagelegenheid De Droom open voor iedereen geïnteresseerd in voedselbossen. Er moesten steeds meer stoelen aangesleept worden en nog bleven er mensen staan. Het onderwerp is hot, en de temperatuur binnen werd dat ook.

Louis Dolmans presenteerde welbespraakt zijn activiteiten in De Woerdt, zoals het beheer van Doornik natuurakkers en weidevogelgebieden, maar ook maakt hij een begin met voedselbossen. Daarvoor laat hij eerst in stukken bos de natuur zich ontwikkelen om er daarna voedselplanten in te zetten.

Precies de omgekeerde volgorde is bij de vijf voedselbossen in De Park toegepast. Beheerders van de Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard en Santackergaard gaven ook korte presentaties. Deze projecten zijn allemaal aangeplant op kale klei,  volgens een eigen gemaakte ontwerp.

Daar ontwikkelt natuurlijke biodiversiteit zich tegelijk met de bomen en struiken die de naam voedselbos gaan waarmaken. De nog prille ontwikkeling van de spontane vegetatie en het dierenleven wordt gezamenlijk in de peiling houden door middel van monitoring. Het tweede jaarverslag hier van is in de eerste maanden van 2020 te verwachten.Groen Café Landerij