Heel veel potjes


Mooie zomer, tot nu toe. Wat meer regen zou goed zijn, maar behalve bij de recent geplante kardoen is niet te zien dat er op De Parkse Gaard onder de droogte geleden wordt.

Leuk is dat er steeds meer mensen komen kijken, deelnemers aan het EURAF congres in mei, internationale studenten uit Larenstein, belangstellenden uit Nijmegen, Venlo en anderen wisten ons te vinden. We geven graag rondleidingen.

Men zegt dat het zo’n goed fruitjaar is dit jaar. Ons resultaat: veel potjes bessenjam. Gemaakt in goede samenwerking met Park Bredelaar en de mensen van de dagbesteding van Philadelphia die daar werken. Fijne lokale samenwerking!
Te koop op onze kramen op diverse markten.

potjes bessenjam