Lezing Kars Veling van de Vlinderstichting over vlinders voor voedselbossen


Vlinders zijn sieraden in de natuur. Kars Veling van de Vlinderstichting kan hier boeiend over vertellen en ze laten zien in al hun fleurige verscheidenheid.

De vier jonge voedselbossen in De Park nodigen hem uit. Iedereen is welkom en hopelijk zijn er na afloop enkele mensen die willen meehelpen om vlinders te tellen.

Het overgrote deel van de vlinders bestaat uit een beperkt aantal soorten dat goed te herkennen is. Daarom is vlinders tellen snel te leren, zeker door in een groepje te werken.

In de voedselbossen groeit en bloeit de natuur. Naast de aangeplante bomen en struiken die goed voedsel gaan opleveren, vindt een rijk spontaan planten- en dierenleven hier hun plek. Maar hoe rijk is dit? Vlinders tellen geeft een deel van het antwoord en ook inzicht in de landelijke vlinderstand doordat de Vlinderstichting deze gegevens verzamelt.

De voedselbossen zijn: Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard, Santackergaard

Locatie: Landerij De Park, De Park 12, 6661 NW Elst (Gld)
Datum: woensdag 28 februari 2018
Aanvang 20:00 uur, koffie vanaf 19.45 uur (zie agenda).
Toegang is gratis

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.