Najaar anno 2023


Het ziet er vreemd uit half oktober: bloesem in de appelbomen. Zachte nieuwe blaadjes en frisse bloemen. Dit zweefvliegje doet er zijn voordeel mee. Maar ook soorten als rode klaver, dagkoekoeksbloem, wit walstro, duizendblad, witte dovenetel, reukloze kamille, groot streepzaad, boerenwormkruid, akkerdistel, zomerfijnstraal, knoopkruid en de zwarte mosterd bloeien nog steeds of opnieuw dankzij de eindeloos lange nazomer met hoge temperaturen en genoeg regen. Er valt nog wat te halen voor insecten buiten het standaard herfstmenu van klimop en herfstasters. Veel soorten stellen de winterrust nog uit. Als de kou eenmaal invalt wordt het snel anders. Wat de gevolgen zijn voor insecten van deze verandering in hun levenscyclus door veranderende temperatuur zal blijken. Insecten hebben met wel meer problemen te kampen tegenwoordig. Dit verschijnsel komt bovenop de serieuze bedreigingen die al bestaan zoals bestrijdingsmiddelen, afname natuurlijke gebieden en biodiversiteit.