Wormen gaan aan de gang


Om de natuurlijke ontwikkeling te helpen versnellen hebben we wormen uitgezet. We hebben misschien wat weinig geduld om de natuurlijke ontwikkeling af te wachten, maar ja, de fruiboompjes staan het moelijk te hebben. Regenwormen graven gangen en zorgen voor een opener bodem. Tot ze dieper de bodem induiken als het kouder wordt, kunnen ze daarmee aan de gang gaan. En ze kunnen zich nog even snel vermenigvuldigen. Dat gaat bij wormen erg vlug.

Nadat we afgelopen april begonnen op de kale klei is er al heel wat gebeurd. De struiken zijn compleet verdwenen in de wilde kruidlaag. De fruitbomen steken er nog net boven uit.

We laten het lekker voortrazen, de spontane begroeiing. Het is belangrijk voor ontwikkeling van goede bodem. De doorworteling maakt de vaste klei beter doorlatend voor lucht en water, wat een voorwaarde is voor goede plantengroei. Ook neemt het gehalte aan organisch materiaal in de bodem toe wat voorwaarde is voor gezond bodemleven. En dat is natuurlijk weer nodig voor gezonde plantengroei. Bodemverbetering heeft onze volle aandacht. Maar het vraagt veel tijd, daarom de wormenactie.