Wormen


Als een van de weinige groepen die we dit jaar konden ontvangen, tussen de twee coronagolven door, kwam een groep Havo-scholieren langs. Ze bekeken zorgvuldig het bodemleven in het kader van een project over landbouw en bodem. We waren verrast over de verschillen in aantal wormen die ze aantroffen. In een flinke kluit op de ene plek maar enkele en elders wel dertig! Toevallig of niet, het wormenrijke stuk grond was een seizoen lang afgedekt geweest met een laag mulch en karton.                       
Dit jaar waren de contacten met belangstellenden helaas noodgedwongen minimaal.