Planten in zonlicht


Weer een bestelling aan bomen en struiken in de grond gezet. Je kan je afvragen wanneer we door de bomen het bos niet meer zien. Antwoord: nooit.

We houden het ‘bos’ zo open dat bomen, struiken en lage planten volop zonlicht vangen. Want het bladgroen in bomen en struiken heeft zonne-energie nodig om kooldioxide uit de lucht te halen en dit om te zetten in diverse koolstofverbindingen.

Waar zouden wij zijn zonder deze koolstofverbindingen? Antwoord: Nergens.

Planten bouwen zichzelf op, maar wij dieren leven van wat de plantenwereld ons biedt. Eventueel met als tussenstap dat eerst andere dieren de planten eten voor wij hen eten. Fotosynthese daar gaat het om in het leven. Hoe meer zonlicht, hoe meer fotosynthese.
En dat planten kooldioxide uit de lucht halen, is dat even mooi meegenomen! Dat zit er toch te veel in. Dus planten die bomen en struiken, overal waar de zon schijnt!