Wilde jagers


Hermelijn in De Parkse Gaard 3-3-2020

Dat we hazen, konijnen muizen in overvloed hebben op De Parkse Gaard is niet onopgemerkt gebleven. Een vos en een steenmarter zijn gespot door onze camera. Die komen hier hun honger stillen. Ook zijn onlangs de torenvalken  parend betrapt, nee geen foto. Die hebben er vertrouwen in dat ze ook dit jaar hun jongen groot kunnen brengen in onze nestkast.

Zijn er prooidieren, dan komen dus ook de roofdieren. Zo ontstaat er in loop van tijd een natuurlijk evenwicht.

De wilde eenden, patrijzen, fazanten die ook wel bij ons broeden, op grondnesten, gunnen we eigenlijk geen roofdierenbezoek. Het nest van een witte eend bleek al verstoord, één kapot ei lag er nog in. Dader onbekend. Maar verdachten hebben we wel. En ze zijn nog onschuldig ook. Want zo is de natuur.