Valkje


We hebben beeld! Mare en Merijn Martens hebben net zolang zitten wachten tot ze het kopje van een jonge torenvalk zagen verschijnen om een foto te maken. Hun geduld is beloond! Corona-schoolvrij maakt dit mogelijk.
In ieder geval één jong valkje is uitgebroed in de valkenkast. We hopen dat nog meer kopjes boven de rand uitkomen, als ze wat groter zijn.