Valkje

We hebben beeld! Mare en Merijn Martens hebben net zolang zitten wachten tot ze het kopje van een jonge torenvalk zagen verschijnen om een foto te maken. Hun geduld is beloond! Corona-schoolvrij maakt dit mogelijk.
In ieder geval één jong valkje is uitgebroed in de valkenkast. We hopen dat nog meer kopjes boven de rand uitkomen, als ze wat groter zijn.

Wilde jagers

Hermelijn in De Parkse Gaard 3-3-2020

Dat we hazen, konijnen muizen in overvloed hebben op De Parkse Gaard is niet onopgemerkt gebleven. Een vos en een steenmarter zijn gespot door onze camera. Die komen hier hun honger stillen. Ook zijn onlangs de torenvalken  parend betrapt, nee geen foto. Die hebben er vertrouwen in dat ze ook dit jaar hun jongen groot kunnen brengen in onze nestkast.

Zijn er prooidieren, dan komen dus ook de roofdieren. Zo ontstaat er in loop van tijd een natuurlijk evenwicht.

De wilde eenden, patrijzen, fazanten die ook wel bij ons broeden, op grondnesten, gunnen we eigenlijk geen roofdierenbezoek. Het nest van een witte eend bleek al verstoord, één kapot ei lag er nog in. Dader onbekend. Maar verdachten hebben we wel. En ze zijn nog onschuldig ook. Want zo is de natuur.

Planten in zonlicht

Weer een bestelling aan bomen en struiken in de grond gezet. Je kan je afvragen wanneer we door de bomen het bos niet meer zien. Antwoord: nooit.

We houden het ‘bos’ zo open dat bomen, struiken en lage planten volop zonlicht vangen. Want het bladgroen in bomen en struiken heeft zonne-energie nodig om kooldioxide uit de lucht te halen en dit om te zetten in diverse koolstofverbindingen.

Waar zouden wij zijn zonder deze koolstofverbindingen? Antwoord: Nergens.

Planten bouwen zichzelf op, maar wij dieren leven van wat de plantenwereld ons biedt. Eventueel met als tussenstap dat eerst andere dieren de planten eten voor wij hen eten. Fotosynthese daar gaat het om in het leven. Hoe meer zonlicht, hoe meer fotosynthese.
En dat planten kooldioxide uit de lucht halen, is dat even mooi meegenomen! Dat zit er toch te veel in. Dus planten die bomen en struiken, overal waar de zon schijnt!

Op jacht

Zo ziet dat er uit, een  jachtpartij in wind en regen. Acht bloeiende soorten gespot, waarvan vijf binnen de hagen van De Parkse Gaard. Binnenhaags waren het: klein kruiskruid, duizendblad, reukloze kamille, vogelmuur en boerenwormkruid, voor wie het precies wil weten. Erbuiten stonden ook madeliefje, straatgras en paardenbloem in bloei. We  zitten aardig op een lijn met wat algemeen gevonden wordt op de Floron plantenjacht. Afwachten hoe de jachtresultaten van dit jaar landelijk zullen zijn. 
Met de echte lokale jager hebben we gelukkig de afspraak dat hij niet in de voedselbossen jaagt. Dat hazen dit rustgebied weten te waarderen is ons duidelijk.plantenjacht 3-1-2020

Een bokje rijker

Een bokje er bij. Hazen rennen weg waar iemand heen loopt. Muizen laten overal hun gaatjes achter. Dat mollen nieuwe gangen graven, achter de insecten aan die warmere dieptes opzoeken, is duidelijk te zien. Maar een bokje, dat hadden we nog iet op De Parkse Gaard.
Tot Bert er een ongebruikt in zijn schuur zag staan. Die heeft nu en plekje bij ons.
Handig als hulp om de takken voor mulchen tot hanteerbare stukken te zagen. Fijn, een bokje er bij.