Pluktocht is gecanceld vanwege aanhoudende droogte; er valt bijna niets te plukken. Hopelijk na regen binnen enkele weken een nieuwe kans.

Nazomerse pluktocht 27 augustus

Paula van Lingen begeleidt een tocht door het voedselbos De Parkse Gaard in Park Lingezegen. Nu in volop nazomer groeit er een weelderige laag wilde planten. Paula legt uit welke planten eetbaar zijn en hoe ze te gebruiken.

Na een wandeling lang kijken, proeven en ruiken verwerken we geplukte planten tot iets eetbaars, voorzien van een kop kruidenthee met stuk fruitleer.

zaterdag 27 augustus 14-16 uur

De Parkse Gaard

De Park, 6661NW Elst

Opgeven en meer informatie: info@deparksegaard.nl. Het aantal deelnemers is beperkt.

Kosten €5,- p.p. Betalen contant ter plekke.

De paden zijn onverhard. Bij nat weer is geschikt schoeisel aanbevolen.

Plukken wat de natuur te bieden heeft

Herboriste Paula van Lingen begeleidt een tocht door het jonge voedselbos De Parkse Gaard waar in de welig tierende kruidlaag veel eetbare planten te vinden zijn, zoals smalle weegbree, hondsdraf, kleefkruid, brandnetel. Ter afronding maken we iets met de geplukte kruiden.

De paden zijn onverhard, bij regen goed schoeisel aan doen.

Opgeven via info@deparksegaard.nl, het aantal deelnemers is beperkt.

26 juni van 14.00 tot 15.30 u. Kosten 5€, contant te voldoen.

Monitorverslag Voedselbossen De Park 2021

Het is een flink verslag geworden, met de inzet van zoveel mensen, elk deskundig op hun eigen terrein, is dat logisch. Er ontwikkelt zich veel aan natuur in de voedselbossen en met de monitoring willen we die volgen. Het verslag is te vinden onder kopje Organisatie en Doelen.

Nieuwe vrijwilligers die willen meedoen zijn welkom. Meelopen met monitorders kan natuurlijk. Iemand met kennis van soortgroepen die nu nog niet aan bod komen, zoals veel soorten insecten, zijn ook welkom.

Mail aan deparksegaard.nl voor meer informatie

Lezing Dick Belgers, biodiversiteit- insecten

Park Lingezegen, vol leven
De vijf voedselbossen in De Park organiseren 2 juni in Elst een lezing over deze toenemende biodiversiteit. Dick Belgers vertelt over insecten, de onmisbare diertjes in het grote web van het leven.

Insecten spelen een onmisbare rol in het grote natuurlijk samenspel dat biodiversiteit is. Hun belang hierbij wordt steeds meer ingezien. Alle kleine beestjes doen er toe.

Dick Belgers is ecoloog en entomoloog bij de WUR in Wageningen Hij gaat in op het wel en wee van insecten in de breedste zin van het woord.
Nemen insecten in Nederland toe of af? Hoe gaan insecten met elkaar om. Heeft de klimaatopwarming invloed op (nieuwe soorten) insecten? En ook: zijn ze eigenlijk wel nuttig, wat is hun belang voor meer leven in Park Lingezegen?

Ook aan de monitoring die al enkele jaren door deskundige vrijwilligers in de voedselbossen wordt uitgevoerd, wordt korte aandacht besteed.

Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45u)

Plaats: Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661DA Elst.

Entreekosten: 5 euro, contant te betalen. incl koffie en thee.

Het onzichtbare bos

De Parkse Gaard is een voedselbos, met bomen dus. Er staan rond de 200 stuks met de aanplant van deze winter erbij. Toch is een eerste reactie van bezoekers vaak ‘waar is het bos?’ Maar weinigen realiseren zich dat ze een groot, heel belangrijk deel van de nog jonge bomen niet eens zien. Dat bevindt zich ondergronds waar een belangrijk deel van het bomenleven zich afspeelt.

tekening van kleine kastanjeboompjes / struikjes

De tekeningen van kleine kastanjeboompjes/struikjes laten zien dat het bos eigenlijk onder onze voeten ligt. Ze maken deel uit van een prachtige verzameling minitieuze tekeningen van wortelstelsels dat op de site van de WUR te vinden is.
Bekijk het hier.

Bomen staan een flink deel van hun door fotosythese gemaakte suikers af via de wortels om het bodemleven te voeden waar zij op hun beurt weer profijt van hebben. Micro-organismen als schimmels en bacterien scharen zich om de haarvaatjes van de boomwortels. Bomen en bodemleven voeden elkaar door een uitwisseling van suikers tegen mineralen. Op deze manier wordt koolstof (suikers bestaan uit koolstof) opgeslagen de bodem. Hoe communicatie tussen bomen verloopt ondergronds wordt steeds meer ontdekt. Het is daar een wondere wereld.

Ook de wilde massa brandnetels, zuring enzovoort die zomers in De Parkse Gaard staat is geen teken van verwaarloosd onderhoud, maar draagt bij aan de bodemverbetering. Ook zij dragen bij voeden van het bodemleven met hun van suikers. Het bodemleven is van essentieel belang voor een vruchtbare grond. Het gebeurt allemaal onder je voeten en je ziet het niet.